+382 67 532 667; +382 67 215 890
Pon - Sub: 9:00 - 22:00

USLOVI

  1. BIDS RENT A CAR (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje vozilo navedeno na prednjoj strani ovog ugovora Najmoprimcu (u daljem tekstu: Korisniku usluga) na vrijeme i uz uslove određene ovim ugovorom.
  2. Korisnik usluga se svojeručnim potpisom obavezuje na prihvatanje i poštovanje sledećih opštih uslova, kao i preuzimanje svih prava i obaveza koje proističu iz ovog ugovora:
   1. da ima minimum 23 godine starosti i važeću vozačku dozvolu staru najmanje 2 godine;;
   2. da ima minimum 23 godine starosti i važeću vozačku dozvolu staru najmanje 2 godine;
   3. da preuzima vozilo na korišćenje u potpuno ispravnom stanju, sa zatečenim stanjem goriva u rezervoaru i svim potrebnim dokumentima o vozilu, kao i pratećim priborom;
   4. da iznajmljeno vozilo vrati u roku koji je naznačen u ugovoru ili ranije na zahtjev Najmodavca,
   5. ukoliko korisnik ne može na vrijeme da vrati vozilo, kao i ako želi produženje najma vozila, obavezan je da ga najkasnije 24 h prije isteka ovog ugovora najavi;
   6. korisnik se obavezuje da će za vrijeme trajanja najma voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i da će odmah po nastanku bilo kakvog kvara obavijestiti najbližu poslovnicu Najmodavca;
   7. korisnik se obavezuje da iznajmljeno vozilo neće koristiti:
    1. pod uticajem alkohola, narkotika ili bilo kojih drugih nedozvoljenih stimulansa,
    2. u protivzakonite svrhe (krivična djela, carinski prekršaji itd.),
    3. za plaćeni prevoz robe i putnika,
    4. za sportska takmičenja
    5. da iznajmljena vozila koristi isključivo za svoje potrebe
    6. da gore navedeno vozilo može dati na upravljanje isključivo licu koje je navedeno u ugovoru kao drugi vozač
    7. da iznajmljeno vozilo ne optereti licima ili predmetima preko dozvoljene težine,
    8. da iznajmljenim vozilom ne prelazi granicu Crne Gore bez prethodne saglasnosti Najmodavca
  3. U cijenu iznajmljivanja vozila uključeno je osiguranje trećih lica u slučaju nezgode, potpuno kasko osiguranje vozilia u slučaju nezgode, osiguranje od krađe vozila (navedeno osiguranje ne važi za teritoriju Kosova).
  4. Ukoliko u slučaju nepažnje dođe do oštećenja guma, felni i donjeg stroja vozila ili pogonskog mehanizma vozila, a pri tome nije došlo do saobraćajnog udesa, Korisnk usluga je dužan da isplati Najmodavcu cjelokupni iznos troškova popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cjenovniku za vrijeme trajanja popravke vozila.
  5. Za gubitak dokumenata ili ključeva zaračunavamo odštetu od 500 €.
  6. Bez obzira na otkupljenu odgovornost na iznajmljenom vozilu Korisnik usluga će snositi sve troškove popravke vozila ili čak tržišne cijene novog vozila, kao i troškove gubitka Bids rent a car izazvane nekorišćenjem navedenog vozila u slučaju da:
   • je šteta na vozilu izazvana pod uticajem alkohola ili droga,
   • je šteta na vozilu izazvana namjerno ili grubom nepažnjom vozača (korišćenje van puteva i slično),
   • vozač u trenutku udesa nije imao vozačku dozvolu ili je namjerno ostavio u ugovoru lažne podatke o sebi i nevažeća dokumenta
   • korisnik usluga će snositi svu štetu na vozilu, kao štetu uzrokovanu nesavjesnim korišćenjem voziča isključivo ako grubo prekrši bilo koju opštu uredbu iz ovog ugovora, a na koju se obavezao potpisivanjem ovog ugovora.
  7. Korisnik se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegove osiguravajuće kuće
   • što će se zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka saobraćajne nezgode,
   • što neće napustiti oštećeno vozilo dok ne sačeka dolazak saobraćajne policije, preuzme službeni zapisnik o nezgodi, skloni vozilo sa mjesta nezgode i propisno ga obezbijedi,
   • odmah obavijesti najbližu poslovnicu Najmodavca.
  8. Propusti li Korisnik usluga da u slučaju nezgode ili oštećenja vozila ispuni sve obaveze nevedene u čl. 7 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog proizišle.
  9. Bilo kakve izmjene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obje ugovorne strane.
  10. Korisnik usluga se obavezuje da će Najmodavcu uredno izmiriti sve obaveze i to:
   • iznos za dnevni najam vozila po važećem cjenovniku,
   • iznos novčanih kazni iznesenih protiv Korisnika usluga u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom Korisnika usluga, tj. Kršenjem saobraćajnih propisa,
   • iznose sudskih i advokatskih troškova nastalih zbog sudske naplate potraživanja od Korisnika usluga
  11. Ukollko Korisnik usluga izmiruje troškove najma kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše na ime organizacije koja je tu kreditnu karticu izdala.
  12. U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je sud u Podgorici.
  13. Plaćanje unaprijed gotovinom, fakturom ili kreditnom karticom
  14. Depozit gotovinom, fakture ili kreditnom karticom
  15. Visa, Master, Maestro

U slučaju saobraćajne nezgode OBAVEZAN je policijski zapisnik
BROJ POLICIJE: 122


O kompaniji

Osnovna djelatnost kompanije je pružanje usluga iznajmljivanja automobila u Crnoj Gori (rent-a-car usluge), kao i transfera. Auta se mogu preuzeti širom zemlje, uključujući Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat.
Vaš izbor, naša ponuda!

Dodatne usluge

 • preuzimanje poslije radnog vrijemena
 • neogranicena kilometraža
 • bez doplate za kašnjenje avio letova
 • specijalne cijene za redovne klijente

Pitanja i odgovori

 • Mijenjanje ili otkazivanje rezervacije?
 • Kada se placa iznajmljivanje?